hdton.pl
0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Ochrona prywatności Klientów korzystających ze sklepu internetowego www.hdton.pl jest dla nas bardzo ważna. Biorąc pod uwagę prawa każdego Użytkownika przygotowano niniejszy dokument „Polityka Prywatności”, który wyjaśnia zasady, a także sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach naszego sklepu.
 
2. Sklep internetowy www.hdton.pl prowadzony jest przez firmę HDTON Adrian Kowalczyk, 33-170 Tuchów, ul.Ryglicka 40.
 
3. Przetrzymywane przez www.hdton.pl za pośrednictwem witryny, w sytuacji dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji dane Klientów to:
1) nazwisko oraz imię,
2) adres zamieszkania,
3) numer telefonu,
4) adres dostawy kurierskiej, w sytacji gdy jest inny niż adres zamieszkania,
5) adres poczty elektronicznej.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla procesu rejestracji czy zakupu w naszym sklepie.
 
4. Po wyrażeniu zgody przez Klienta www.hdton.pl może wykorzystywać podane wyżej informacje wyłącznie w celu:
- przekazywania informacji o stanie realizacji zamówienia,
- przekazywania informacji o ofertach, produktach, usługach,
- przesyłania informacji o możliwości otrzymywania newslettera.
W sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji, będą one wysyłane do Niego drogą elektroniczną.

5. Sklep internetowy www.hdton.pl zapewnia Klientowi:
- bezpieczeństwo jego danych adresowych oraz personalnych. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych podmiotom trzecim (z zastrzeżeniem pkt. 6 naszej Polityki Prywatności),
- prawo dostępu do treści, poprawiania, usuwania swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
- brak dostępu dla osób trzecich, nie będących uprawnionymi pracownikami firmy HDTON do posiadanych przez www.hdton.pl danych osobowych,
- gromadzenie dostarczonych przez Klienta danych i nie wykorzystywanie ich w celach innych niż te, na które została wyrażona przez Klienta zgoda,
- przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.
 
6. Sklep www.hdton.pl zastrzega sobie prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klienta bądź innej osoby fizycznej korzystającej z naszego serwisu właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie przekazania takich informacji, w oparciu o poprawną podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem.

Copyright © 2024 HDTON
Realizacja artnex.pl